Bộ dụng cụ tự hớt tóc tại nhà Barber BB-19

Bộ dụng cụ tự hớt tóc tại nhà Barber BB-19 phổ biến và phù hợp với đại da số người tự cắt tóc tại nhà với chất liệu thép khá bền và đặt biết giá quá tốt để mỗi người có thể tự sở hữu và tạo ra những mẫu tóc mà mình tự nghĩ ra

Thương hiệu:

Tình trạng: Còn hàng

Danh mục: Phụ kiện khác  
180.000 195.000

Bộ dụng cụ tự hớt tóc tại nhà Barber BB-19

 

 

Bộ dụng cụ tự hớt tóc tại nhà Barber BB-19 phổ biến và phù hợp với đại da số người tự cắt tóc tại nhà với chất liệu thép khá bền và đặt biết giá quá tốt để mỗi người có thể tự sở hữu và tạo ra những mẫu tóc mà mình tự nghĩ ra 

 

 

Bộ dụng cụ tự hớt tóc tại nhà Barber BB-19

 

Bộ dụng cụ tự hớt tóc tại nhà Barber BB-19

 

Bộ dụng cụ tự hớt tóc tại nhà Barber BB-19