Get Up to 40% OFF New-Season Styles
MEN WOMEN * Limited time only.
Ghế cắt tóc Nam Barber BX-404
-31%
Ghế Đôn 653E1
-20%

Ghế Đôn 653E1

1.250.000 1.000.000
Ghế đôn 616
-26%

Ghế đôn 616

950.000 700.000
Ghế cắt tóc nam Barber BX-87C
-6%
Ghế cắt tóc nữ Koria BY542G
-19%
Ghế cắt tóc nữ Koria BY541
-14%

Ghế cắt tóc nữ Koria BY541

3.700.000 3.200.000
Ghế cắt tóc nữ Koria BY225
-24%

Ghế cắt tóc nữ Koria BY225

2.500.000 1.900.000
Ghế Đôn 650C
--718%

Ghế Đôn 650C

110.000 900.000
Ghế cắt salon nữ Koria BY-99
-12%
Ghế cắt tóc nam Barber BX-424
-8%
Ghế cắt tóc nam Barber BX428
-7%

Ghế cắt tóc nam Barber BX428

6.000.000 5.600.000
Ghế salon tóc nam Barber BX - 417
-7%
Giường gội bọc da Barber BG-001
-19%
Ghế gội đầu Barber BG-141
-15%

Ghế gội đầu Barber BG-141

5.600.000 4.750.000
Ghế cắt tóc Barber cao cấp BX-012
-17%
Ghế cắt tóc nam VN-N01A
-1%

Ghế cắt tóc nam VN-N01A

7.000.000 6.950.000
Ghế cắt tóc nam VN-N01B
-7%

Ghế cắt tóc nam VN-N01B

7.500.000 7.000.000
Ghế cắt tóc nam VN-N01L
-4%

Ghế cắt tóc nam VN-N01L

7.000.000 6.700.000