Tông Đơ Khắc Hình Wahl Detail

Tông đơ chuyên khắc hình, tạo kiểu tóc chuyên nghiệp Wahl Detail, giúp bạn khắc các hình thù lên tóc dễ dàng và thuận tiện.

ThЖЖЎng hiбu: WAHL

TГnh trбєЎng: CГІn hГng

Danh mбҐc: Tông đơ chấn viền  
1.000.000 750.000

Tông Đơ Khắc Hình Wahl Detail

 

Tông Đơ Khắc Hình Wahl Detail

 

Tông Đơ Khắc Hình Wahl Detail

 

Tông Đơ Khắc Hình Wahl Detail

 

Tông Đơ Khắc Hình Wahl Detail