Get Up to 40% OFF New-Season Styles
MEN WOMEN * Limited time only.
Tông đơ Wahl Genior
-35%

Tông đơ Wahl Genior

1.500.000 980.000
Tông đơ Wahl Super Taper 100 Year
-11%
Tông đơ Wahl Sterling 4 Cordless
-8%
Tông đơ wahl magic clip 220v
-17%

Tông đơ wahl magic clip 220v

2.350.000 1.950.000
Tông đơ WAHL Legend 5 star 110v
-20%
Tông đơ WAHL Legend 5 star 220v
-10%
Tông đơ Wahl ICon 220v
-10%

Tông đơ Wahl ICon 220v

2.600.000 2.350.000
Tông đơ viền Wahl Beret
-10%

Tông đơ viền Wahl Beret

2.050.000 1.850.000
Tông viền 5 star Wahl Hero 110v
-15%
Tông đơ viền WAHL Shaver Trimmer
-16%
Tông đơ Wahl Pro Basic 220v
-17%

Tông đơ Wahl Pro Basic 220v

1.450.000 1.200.000