Tông Đơ Xăm Tóc Wahl Stylique

Tông đơ xăm tóc wahl stylique sử dụng pin tiểu, thiết kế nhỏ gọn, lưỡi dao sắc bén dễ dàng xăm tóc tạo hình kiểu cho tóc.

ThЖЖЎng hiбu: WAHL

TГnh trбєЎng: CГІn hГng

Danh mбҐc: Tông đơ chấn viền  
750.000 520.000

Tông Đơ Xăm Tóc Wahl Stylique

 

Tông Đơ Xăm Tóc Wahl Stylique

 

Tông Đơ Xăm Tóc Wahl Stylique

 

Tông Đơ Xăm Tóc Wahl Stylique