Bộ 4 cử 4 màu cho tông đơ

Bộ 4 cử 4 màu bao gồm các cử tông đơ 3mm, 6mm, 10mm và 13mm chuyên dùng cho các loại tông đơ điện.

Thương hiệu:

Tình trạng: Còn hàng

Danh mục: Cử Cho tông đơ  
120.000 80.000

Bộ 4 cử 4 màu

 

Bộ 4 cử 4 màu bao gồm các cử tông đơ 3mm, 6mm, 10mm và 13mm chuyên dùng cho các loại tông đơ điện.

 

Bộ 4 cử 4 màu cho tông đơ

Bộ 4 cử 4 màu cho tông đơ

 

Bộ 4 cử 4 màu cho tông đơ

 

Bộ 4 cử 4 màu cho tông đơ

Bộ 4 cử 4 màu cho tông đơ