Bộ 4 cử thép tông đơ 1, 3, 6, 9mm

Bộ 4 cử thép tông đơ 1, 3, 6, 9mm có thiết kế đặc biệt, tiện lợi có thể gắn cho nhiều mẫu tông đơ điện, tông đơ pin.

Thương hiệu:

Tình trạng: Còn hàng

Danh mục: Cử Cho tông đơ  
120.000 90.000

Bộ 4 cử thép tông đơ 1, 3, 6, 9mm

 

Bộ 4 cử thép tông đơ 1, 3, 6, 9mm có thiết kế đặc biệt, tiện lợi có thể gắn cho nhiều mẫu tông đơ điện, tông đơ pin.

 

Bộ 4 cử thép tông đơ 1, 3, 6, 9mm

Bộ 4 cử thép tông đơ 1, 3, 6, 9mm

Bộ 4 cử thép tông đơ 1, 3, 6, 9mm

Bộ 4 cử thép tông đơ 1, 3, 6, 9mm