Tấm lót ghế chống trầy trượt BL-011

Tấm lót ghế chống trầy trượt BL-011 chuyên dùng cho salon tóc, barbershop lót ghế cắt đi chống mòn và trượt sử dụng ghế cắt tóc trong tiệm, đảm đảm an toàn và thẩm mỹ tiệm tóc của bạn. Hotline: 0948484827

ThЖЖЎng hiбu: BARBER

TГnh trбєЎng: CГІn hГng

Danh mбҐc: Đồ trang trí tiệm  
1.380.000 1.600.000

Tấm lót ghế chống trầy trượt BL-011

 

 

 

Tấm lót ghế chống trầy trượt BL-011 chuyên dùng cho salon tóc, barbershop lót ghế cắt đi chống mòn và trượt sử dụng ghế cắt tóc trong tiệm, đảm đảm an toàn và thẩm mỹ tiệm tóc của bạn. Hotline: 0948484827

 

Tấm lót ghế chống trầy trượt BL-011